verkiezing kerkenraad

In de vergadering van 20 december 2021 heeft de kerkenraad de volgende dubbeltallen (in alfabetische volgorde) vastgesteld:

Vacature ouderling Klaas Teun Ras
Hans Goud,  Ganzenroer 2 te Tollebeek
Auke van Slooten, Coupure 9

Corona update 16-11-2021

Gemeente,

Naar aanleiding van de persconferenties van 12 november jl. informeert de kerkenraad u over de aanscherping van maatregelen bij onze kerkdiensten en kerkelijke bijeenkomsten. Het is met pijn in ons hart dat we opnieuw extra maatregelen moeten nemen, we hopen en bidden dat dit van korte duur mag zijn.

Vanaf zondag 21 november 2021 wordt er tijdens de erediensten weer 1.5 meter afstand gehouden. Om die reden zal met ingang van komende zondag tussen elke bezette kerkbank weer een bank leeg gelaten moeten worden. In de bank zelf moeten we afstand houden van andere broeders en zusters die niet tot hetzelfde gezin behoren.

Corona update 06-11-2021

Naar aanleiding van de persconferentie van dinsdag jl. en de situatie landelijk maar ook plaatselijk wil de kerkenraad de volgende zaken onder uw aandacht brengen. In de persconferentie is duidelijk naar voren gekomen dat het handhaven van de basisregels een belangrijke manier is om gezamenlijk het tij te keren. Dit betekent dat uzelf verantwoordelijkheid bent en iedereen persoonlijk een afweging moet maken van de gezondheidssituatie om wel of niet de eredienst of de vereniging, club of catechisatie te bezoeken.

Dat dat geldt ook voor de samenleving buiten onze kerkelijke gemeente. Ook hierin is het heel belangrijk, dat wij onze verantwoordelijkheid nemen. Want laten we de impact van het virus niet onderschatten, nu het weer oplaait en om zich heen grijpt. Afschalen van de kerkdiensten is op dit moment een brug te ver, maar  laten wij het met zijn allen niet zover laten komen. Wanneer de situatie hier aanleiding toegeeft, zullen nieuwe maatregelen genomen worden. Houd hierom de website en de gemeente app regelmatig in de gaten.

Voor de komende erediensten willen wij met klem het volgende onder uw en jullie aandacht brengen:

  • Bij klachten thuisblijven
  • Houd waar mogelijk afstand
  • Maak gebruik van desinfectie zuilen bij binnenkomst van kerkgebouw
  • Geen handen schudden (behoudens de ouderling van dienst)
  • Blijf niet in de hal hangen voor en na de dienst
  • Graag als gezin/huishouden zoveel mogelijk bij elkaar zitten
  • Verlaat de kerk bij het uitgaan bank voor bank.
  • Volg zoveel als mogelijk de aanwijzing van de koster en de coördinatoren.
  • Om het zuurstofgehalte in de lucht binnen de norm te houden zal er goed geventileerd worden en zal het aantal verzen per zangmoment beperkt worden tot één.

Wij doen dan ook een dringend beroep op u en jullie om het bovenstaande op te volgen om de impact voor het gemeentelijke leven vooralsnog beperkt te houden. Maar bovenal: dat we ons, te midden van alle verwarring, verootmoedigen voor de levende God. Alleen in die weg is er verwachting voor ons als kerk, land en volk.

Uw kerkenraad