Winterfair in 'De Bron'

winterfair 2022

Gemeente app is live!!!

De app van onze gemeente is klaar voor gebruik! De app is te vinden in de App Store/Play Store onder de naam ‘Hervormde gemeente De Bron Urk’.

gemeente app

Het doel van de app is:

  • Onderlinge betrokkenheid vergroten.
  • Onderlinge communicatie laagdrempeliger maken.
  • Ondersteunen van kringen, commissie en groepen doordat eigen groepen aangemaakt kunnen worden.
  • Eenvoudig, snel en betrouwbaar kunnen geven aan collecte doelen.

Update gebruiksplan 31-08-2020

Broeders en zusters,

Nu het er naar uitziet, dat de anderhalve-meter-kerk nog wel even realiteit blijft, heeft de kerkenraad besloten om de grote zaal bij de kerkzaal te betrekken. Hierdoor kunnen er meer gemeenteleden bij de diensten aanwezig zijn. Het beleidsplan is hierop aangepast.

Lees AUB ook het beleidsplan van De Bron aandachtig door die u hieronder kunt downloaden