Corona maatregelen update 16-02-2022

Gemeente,

Naar aanleiding van de persconferentie van 15 februari jl. informeert de kerkenraad u over de versoepeling van de maatregelen bij onze kerkdiensten en kerkelijke bijeenkomsten.
De 1,5-metermaatregel wordt binnen de kerkzaal opgeheven. Hierdoor komt het uitnodigingsbeleid te vervallen en bent u als gemeente in zijn geheel van harte uitgenodigd om de diensten weer tweemaal per zondag bij te komen wonen.
De bijzaal wordt voorlopig nog bij de kerkzaal getrokken tijdens de erediensten. Gemeenteleden die graag nog wat afstand bewaren, kunnen hier op 1,5-meter afstand van elkaar plaatsnemen.

Basisregels die voorlopig nog van kracht blijven:

  • Was of ontsmet (desinfectiezuil) vaak en goed uw handen
  • Schud geen handen (behoudens de ouderling van dienst)
  • Blijf thuis bij klachten
  • Er wordt voldoende geventileerd

Als kerkenraad zijn we verheugd en dankbaar u dit mee te kunnen delen.
Mogen we samen God groot maken!

Uw kerkenraad

verkiezing kerkenraad

In de vergadering van 20 december 2021 heeft de kerkenraad de volgende dubbeltallen (in alfabetische volgorde) vastgesteld:

Vacature ouderling Klaas Teun Ras
Hans Goud,  Ganzenroer 2 te Tollebeek
Auke van Slooten, Coupure 9

Corona update 16-11-2021

Gemeente,

Naar aanleiding van de persconferenties van 12 november jl. informeert de kerkenraad u over de aanscherping van maatregelen bij onze kerkdiensten en kerkelijke bijeenkomsten. Het is met pijn in ons hart dat we opnieuw extra maatregelen moeten nemen, we hopen en bidden dat dit van korte duur mag zijn.

Vanaf zondag 21 november 2021 wordt er tijdens de erediensten weer 1.5 meter afstand gehouden. Om die reden zal met ingang van komende zondag tussen elke bezette kerkbank weer een bank leeg gelaten moeten worden. In de bank zelf moeten we afstand houden van andere broeders en zusters die niet tot hetzelfde gezin behoren.