Live Stream & Kerk Radio

Omdat een groot deel van de gemeente in verband met de corana crisus thuis de kerkdienst volgt, wordt naast de kerktelefoon en de audio-uitzending via kerkomroep.nl ook een livestream aangeboden via YouTube.

De YouTube livestream uitzending van de kerkdienst voorziet duidelijk in een behoefte en zal daarom worden gecontinueerd. Met het aanbieden van deze livestream meent de kerkenraad met name gezinnen met kinderen tegemoet te komen in deze buitengewone omstandigheden. Het is wat de kerkenraad betreft een noodmaatregel voor de duur van deze crisis, niet een voorschot die hij neemt om het beleid rondom de kerktelefoon te veranderen.

De video-opnamen blijven tot maandagavond op YouTube beschikbaar en zullen dan ook worden verwijderd.

Live Stream Youtube komt beschikbaar op: 

https://www.youtube.com/channel/UC5VloTprCAq-IpadLCmOODA

De kerkradio kan gevold worden via 

Kerkomroep