Openstellen kerkgebouw De Bron

Broeders en zusters,

Al de ontwikkelingen rondom het Coronavirus zijn een zaak van gebed. Gebed voor de getroffen gebieden en mensen. Gebed voor de overheid. Gebed om genezing en het tegengaan van verdere verspreiding. Het alles vraag verootmoediging voor de Heere.

In het besef dat de nood zeer groot is, dat zelfs kerkdeuren gesloten moesten blijven op zondag, heeft de kerkenraad van De Bron gemeend de kerk elke maandag-, dinsdag-, donderdag en vrijdagavond open te stellen. Van 19.30 tot 20.00 uur is gelegenheid tot stil gebed, te mediteren of een gesprek.

Woensdagavond is er in het kader van de Dag van Gebed een gebedssamenkomst, die om 19.15 uur begint.

Uw kerkenraad