Update Coronavirus

Naar de stand van zaken van dit moment gaan de kerkdiensten in De Bron D.V. zondag 22 maart door met een maximum van 100 personen.

Dit aantal is inclusief predikant, ambtsdragers, organist en koster(s) per kerkgebouw.

Het aantal van maximum 100 personen geldt dus voor het hele kerkgebouw, waarbij opgeroepen wordt verspreid over de kerk plaats te nemen en een afstand van 1,5 meter in acht te nemen.

Het is dus niet meer zo, dat zoals eerder is vermeldt, dat wanneer het maximum van 100 personen is gehaald, iemand plaats kan nemen in een andere zaal.

De richtlijnen van de gemeente Urk en DEL met betrekking tot het aantal aanwezigen bij bruiloften en begrafenissen zijn overgenomen.

Dat betekent dat er bij huwelijksvoltrekkingen niet meer dan 40 personen aanwezig mogen zijn en bij begrafenissen niet meer dan 30.

Deze richtlijnen kunnen nog verder worden aangescherpt. Wij volgen hierin de aanwijzingen van de verschillende instanties.