Nieuwsbrief m.b.t. nieuwe ontwikkelingen rondom het Coronavirus d.d. 30 mei 2020

Broeders en zusters,

Premier Rutte heeft vorige week dinsdag namens het kabinet bekend gemaakt dat de versoepelingen per 1 juni doorgaan. Zo worden wij per deze datum in de gelegenheid gesteld om met meer (30, en per 1 juli 100) gemeenteleden aanwezig te zijn in de erediensten. Daarvoor moet er wel eerst een door de kerkenraad vastgesteld gebruiksplan klaar liggen. Helaas redden we dit niet al meteen op 1 juni (Tweede Pinksterdag). Als kerkenraad doen wij er alles aan om te zorgen dat we D.V. zondag 7 juni met maximaal 30 gemeenteleden aanwezig kunnen zijn. Voor de dienst voor 2e Pinksterdag heeft de jeugdouderling een aantal jongeren uitgenodigd.

30 kerkgangers is nog niet veel. U begrijpt dat wij daarmee bij lange na niet iedereen in de gelegenheid kunnen stellen om in de maand juni naar de kerk te gaan. En ook de vraag wie er mag en wanneer is nog een issue. Wat we wel weten, is dat aanmelden voor het bijwonen van een kerkdienst verplicht is en ook dat we van tevoren verplicht zijn om enkele checkvragen te stellen. Over de wijze van aanmelden wordt nog nagedacht.

De kerkenraad is bezig nadere instructies uit te werken in het gebruiksplan. Deze zullen in de loop van de week aan u bekend gemaakt worden.

Met broederlijke groet,
Uw kerkenraad