Corona update 10 oktober 2020

Gemeente,

Gemeente, in de achterliggendeperiode hebben we in alle voorzichtigheid en met in achtneming van alle richtlijnen het winterwerk en het bezoek aan de kerkdiensten weer opgestart. We waren blij en dankbaar dat deze mogelijkheid er weer was. Als we terugkijken zijn we ervan overtuigd dat we, met elkaar, dit op een goede en gepaste manier hebben vormgegeven, waarbij wij ons aan alle richtlijnen hebben gehouden. Helaas dwingen de omstandigheden ons om de huidige gang van zaken in het gemeenteleven tegen het licht van de corona-richtlijnen vanuit onze overheid en de adviezen van de landelijke kerk te houden. De kerkenraad heeft vanmorgen in een speciale vergadering daartoe aldus besloten:

Kerkdiensten
Met ingang van 11 oktober 2020 wordt het maximum aantal bezoekers van een kerkdienst afgeschaald naar 100 personen, exclusief medewerkers. Uitnodigingen worden net als nu via de app Kerktijd verstuurd. Daarnaast zal het aantal zangmomenten beperkt worden tot vier. Wij wijken in deze dus af van het dringend advies dat vanuit de overheid en de landelijke kerk wordt gegeven. Aan de andere kant zoeken wij ook de grens niet op, wat binnen de door het RIVM richtlijnen mogelijk is. Wij onderschatten de ernst van de huidige situatie zeker niet, anders hadden wij geen strengere maatregelen getroffen. Maar met betrekking tot aantal van 100 personen zijn wij van mening, dat dit gezien de grootte van ons kerkgebouw absoluut veilig en “coronaproof” is! En zingen is als onderdeel van de liturgie onlosmakelijk verbonden met de eredienst. Op basis van de richtlijnen kan er in onze kerk veilig gezongen worden. Toch sluiten wij onze ogen niet voor de aanwijzingen, dat zingen de kans op verspreiding van het virus verhoogd. Om deze verspreiding zo minimaal te houden, is gekozen voor beperking van het aantal zangmomenten. Zo zal er alleen gezongen worden na votum en groet, voor en na de preek en bij de slotzang. De voorzang en het zangmoment na de wet of geloofsbelijdenis komen te vervallen. Mocht u zich toch ongemakkelijk voelen dat er wordt gezongen en u wilt toch graag de kerkdienst bezoeken, dan kunt u de koster om een plek op de achterste rij vragen.

 

Verenigingsleven
Het verenigingsleven kan gelukkig volledig doorgang vinden. Ook is er gewoon kinderoppas.

Bovengenoemde besluiten gelden in eerste instantie tot en met 31 oktober 2020 bij ongewijzigde regelgeving. Mochten er in de tussentijd nieuwe richtlijnen komen dan zullen wij deze ook verwerken in onze besluitvorming.

Gemeente, bovengenoemde besluiten zijn in alle voorzichtigheid en zorgvuldigheid genomen. Met pijn hebben we moeten constateren dat het opnieuw niet meer mogelijk is om met de gemeente naar de kerk te komen. Wel vertrouwen we erop dat u ervan overtuigd bent dat genoemde besluiten niet makkelijk genomen zijn en dat we steeds op zoek zijn naar wat het beste is voor onze gemeente. Dat we eveneens geworsteld hebben met de spanning tussen het blindelings volgen van dringende adviezen en de ruimte die richtlijnen ons nog steeds geven. Wij vragen dan ook om uw begrip en zeker om uw ondersteuning en medewerking om de richtlijnen van het RIVM te respecterenen de aanwijzingen van de koster en de coördinatoren ten allen tijde op te volgen.Voor de goede orde:

  • Houdt altijd 1,5 meter afstand
  • Er zijn geen vaste plaatsen, u krijgt een plaats toegewezen
  • Kom niet allemaal tegelijk naar de kerk om rijen te voorkomen
  • Voelt u zich niet lekker, bent u ziek of verkouden, blijf dan thuis en volg de dienst via de livestream

Om de 1,5 meter afstand bij het uitgaan van de kerk te waarborgen, gaat u nadat de dominee de zegen heeft uitgesproken weer zitten. De koster en de coördinatoren geven per rij aan, wanneer u de kerk op een veilige manier kunt verlaten.

Gezien de vele aandacht die de media aan ‘kerkgang’ in coronatijd besteed is het niet ondenkbaar dat u en wij in aanraking komen met de media. Ons advies is om hun vriendelijk door te verwijzen naar de website zodat zij ook kunnen inzien hoe wij onze afwegingen en keuzes hebben gemaakt. Verwijs de media als ze vragen hebben door naar de scriba, br. W. van Urk. Hij is voor dit genomen besluit aangewezen als woordvoerder namens kerkenraad en gemeente.Ook wanneer u zelf vragen hebt, kunt u bij hem terecht.

Gemeente, wij leven in een bijzondere en verwarrende tijd. Maar als christenen mogen wij weten dat God regeert! Dat we Zijn kerk zijn en dat Hij niet los laat wat Zijn hand begonnen is. Wij kunnen niet overzien waar het heen gaat, wat de toekomst ons zal brengen. Wel mogen we ons in vertrouwen overgeven in Zijn Vaderhanden.

Uw Kerkenraad