Corona update 06-11-2020

Het aanscherpen van de maatregelen is voor ons al kerkenraad reden geweest om ons te beraden op de huidige situatievan het gemeenteleven. Want alhoewel de landelijke cijfers op dit moment een dalende tendens te zien geven qua besmettingen is dit op Urk absoluut niet het geval.

Deze ernstige situatie op ons dorp is onderstreept door een brief van de Veiligheidsregio en van de burgemeester van Urk waarin zij ons als kerk dringend vragen om de groepsgrote in de eredienst verder te beperken. Ook wordt de noodzaak tot het verder terugbrengen van het aantal kerkgangers geadviseerd door de plaatselijke huisartsen. Ter info: van 48 besmettingen per 100.000 inwoners in week 42 ging het naar 159 besmettingen in week 43. Deze negatieve trend zet zich door. Het actuele aantal besmettingen is 404 per 100.000 inwoners! De situatie op Urk is zeer ernstig.

Gezien bovenstaande heeft de kerkenraad met pijn in het hart het volgende besloten:

  1. Het aantal kerkgangers zal met ingang van zondag 8 november 2020 voor de komende twee weken verder worden afgeschaald.
  2. De vergaderingen van de vrouwen-en mannenverenigingen worden met ingang van donderdag 5 november 2020 voor twee weken opgeschort.
  3. Huis-en pastorale bezoeken worden gewoon afgelegd. Hierbij worden de RIVM-regels strikt in acht genomen.
  4. Catechese en clubs kunnen gewoon doorgaan.

De kerkenraad roept alle gemeenteleden op om serieus de RIVM-regels na te leven. Niet alleen tijdens activiteiten van de kerk, maar ook in de rest van het (dagelijkse) leven. Juist als christenen zijn we geroepen om deze maatregelen strikt na te leven als uiting van naastenliefde, de roeping om de overheid te gehoorzamen en de verantwoordelijkheid om onszelf en een ander niet nodeloos in gevaar te brengen.

Zoals gezegd blijven de onder 1. en 2. genoemde maatregelen twee weken van kracht. Daarna zal de kerkenraad de situatie opnieuw bezien. Met u en jou bidden wij om verbetering van de situatie om zo straks met meer broeders en zusters, ouderen, jongeren en kinderen in de dienst aanwezig te kunnen zijn. Om zo samen met de hele gemeente de woorden van Psalm 116 vers 10 te kunnen en mogen zingen:

Ik zal Uw naam met dankerkentenis
Verheffen, U al mijn geloften brengen;
'k Zal liefd' en lof voor U ten offer mengen,
In 't heiligdom, waar 't volk vergaderd is.

Laten wij de Heere daar als gemeente, jong en oud, met verlangen in het hart smekend om bidden.

Uw kerkenraad