Corona update 23-11-2020

Het besluit van twee weken geleden om af te schalen namen we in de verwachting dat dit voor twee weken zou zijn, waarna we opnieuw de situatie zouden beoordelen. Alhoewel de landelijke cijfers een dalende tendens laten zien, is de situatie op Urk echter nog dusdanig dat de plaatselijke situatie nog steeds gekwalificeerd kan worden als zeer ernstig. De afgelopen week was er zelfs sprake van een brandhaard in onze dorpsgemeenschap.

Deze situatie en ook een dringend appel vanuit de plaatselijke gemeente roepen ons allemaal als gemeenteleden op om onze verantwoordelijkheid te nemen. Voor de bescherming van onszelf en onze naaste is het nodig dat we de regels en de adviezen zo goed als mogelijk opvolgen. Niet alleen in de kerkgebouwen maar juist ook in de persoonlijke sferen bij familie en vrienden.

Daarom hebben wij als kerkenraad besloten om met ingang van 18 november de huidige maatregelen met twee weken te verlengen, te weten:

  • Het aantal kerkgangers blijft afgeschaald.
  • De vergaderingen van de vrouwen-en mannenverenigingen kunnen helaas nog niet doorgaan.
  • Huis-en pastorale bezoeken worden gewoon afgelegd.
  • Catechese en clubs kunnen gewoon doorgaan.
  • De door de RIVM gestelde maatregelen worden hierbij strikt nageleefd.

Begin december zullen wij de situatie dan opnieuw bezien. Ook met het oog op het voor D.V. zondag 13 december 2020 te vieren Heilig Avondmaal.

We roepen u en jou op om deze dingen bij de Heere in het gebed neer te (blijven) leggen.

Met broederlijke groet,

Uw en jullie kerkenraad