verkiezing kerkenraad

In de vergadering van 20 december 2021 heeft de kerkenraad de volgende dubbeltallen (in alfabetische volgorde) vastgesteld:

Vacature ouderling Klaas Teun Ras
Hans Goud,  Ganzenroer 2 te Tollebeek
Auke van Slooten, Coupure 9

Vacature diaken Willem van Urk
Huibert Jan Hanse, Struweel 12 te Tollebeek
Jan Romkes, Zeeasterstraat 10

M.b.t. de vacature van diaken Willen van Urk wordt opgemerkt, dat dit alleen de verkiezing voor diaken betreft. De functie van scriba, die br. Van Urk op dit moment bekleedt, zal overgenomen worden door br. Wilco Heijns.

De verkiezing zal plaatsvinden na de morgendienst D.V. 2 januari 2021

Stemmen bij volmacht is mogelijk en het machtigingsformulier hiervoor kunt u hieronder downloaden.

De gemeente wordt gevraagd om deze broeders met hun gezinnen in de voorbede te gedenken.

Alvast bedankt.
Groet,

Willem van Urk
Scriba Hervormde Gemeente De Bron

Postbus 125
8320 AC Urk