Nieuwsbrief m.b.t. nieuwe ontwikkelingen rondom het Coronavirus d.d. 30 mei 2020

Broeders en zusters,

Premier Rutte heeft vorige week dinsdag namens het kabinet bekend gemaakt dat de versoepelingen per 1 juni doorgaan. Zo worden wij per deze datum in de gelegenheid gesteld om met meer (30, en per 1 juli 100) gemeenteleden aanwezig te zijn in de erediensten. Daarvoor moet er wel eerst een door de kerkenraad vastgesteld gebruiksplan klaar liggen. Helaas redden we dit niet al meteen op 1 juni (Tweede Pinksterdag). Als kerkenraad doen wij er alles aan om te zorgen dat we D.V. zondag 7 juni met maximaal 30 gemeenteleden aanwezig kunnen zijn. Voor de dienst voor 2e Pinksterdag heeft de jeugdouderling een aantal jongeren uitgenodigd.

30 kerkgangers is nog niet veel. U begrijpt dat wij daarmee bij lange na niet iedereen in de gelegenheid kunnen stellen om in de maand juni naar de kerk te gaan. En ook de vraag wie er mag en wanneer is nog een issue. Wat we wel weten, is dat aanmelden voor het bijwonen van een kerkdienst verplicht is en ook dat we van tevoren verplicht zijn om enkele checkvragen te stellen. Over de wijze van aanmelden wordt nog nagedacht.

De kerkenraad is bezig nadere instructies uit te werken in het gebruiksplan. Deze zullen in de loop van de week aan u bekend gemaakt worden.

Met broederlijke groet,
Uw kerkenraad

zondagsschool thema: Waar is jouw hart vol van?

Deze week is het Pinksterfeest, het feest van de uitstorting van de Heilige Geest. De vertelling heeft als thema: Waar is jouw hart vol van? Er kunnen weer verschillende kleurplaten, werkjes en een woordzoeker gedownload worden.

zondagsschool thema: Elk oog zal Hem zien als Hij komt!

Op de zondag na Hemelvaart een echte Hemelvaartsvertelling: Elk oog zal Hem zien als Hij komt! De vertelling is weer verzien van verschillende verwerkingen: kleurplaten, puzzels en een werkje. De zondagsschool bedankt iedereen voor de bijdragen die in de afgelopen via Tikkie zijn gedaan.

Naast het nieuwe Bijbelverhaal, de kleurplaten en het werkje daarom deze week ook een Tikkie. Wilt u ons werk steunen? Iedereen die eerder deze week al een bijdrage heeft gedaan willen we heel hartelijk bedanken!

Wil jullie AUB een bijdrage leveren voor de 'Onkosten zondagsschool LevendeWater' via
https://tikkie.me/pay/3rt1u6df6sj8ud3nvs5o

Deze link is geldig t/m 26 mei

Op de afbeelding is te zien hoe het werkje er uit komt te

fade