Live Stream & Kerk Radio

Omdat een groot deel van de gemeente in verband met de corana crisus thuis de kerkdienst volgt, wordt naast de kerktelefoon en de audio-uitzending via kerkomroep.nl ook een livestream aangeboden via YouTube.

De YouTube livestream uitzending van de kerkdienst voorziet duidelijk in een behoefte en zal daarom worden gecontinueerd. Met het aanbieden van deze livestream meent de kerkenraad met name gezinnen met kinderen tegemoet te komen in deze buitengewone omstandigheden. Het is wat de kerkenraad betreft een noodmaatregel voor de duur van deze crisis, niet een voorschot die hij neemt om het beleid rondom de kerktelefoon te veranderen.

De video-opnamen blijven tot maandagavond op YouTube beschikbaar en zullen dan ook worden verwijderd.

Live Stream Youtube komt beschikbaar op: 

https://www.youtube.com/channel/UC5VloTprCAq-IpadLCmOODA

De kerkradio kan gevold worden via 

Kerkomroep

Update Coronavirus

Naar de stand van zaken van dit moment gaan de kerkdiensten in De Bron D.V. zondag 22 maart door met een maximum van 100 personen.

Dit aantal is inclusief predikant, ambtsdragers, organist en koster(s) per kerkgebouw.

Het aantal van maximum 100 personen geldt dus voor het hele kerkgebouw, waarbij opgeroepen wordt verspreid over de kerk plaats te nemen en een afstand van 1,5 meter in acht te nemen.

Het is dus niet meer zo, dat zoals eerder is vermeldt, dat wanneer het maximum van 100 personen is gehaald, iemand plaats kan nemen in een andere zaal.

De richtlijnen van de gemeente Urk en DEL met betrekking tot het aantal aanwezigen bij bruiloften en begrafenissen zijn overgenomen.

Dat betekent dat er bij huwelijksvoltrekkingen niet meer dan 40 personen aanwezig mogen zijn en bij begrafenissen niet meer dan 30.

Deze richtlijnen kunnen nog verder worden aangescherpt. Wij volgen hierin de aanwijzingen van de verschillende instanties.

UPDATE: CATECHISATIES, CLUBS, VERENIGINGEN EN KRINGEN AFGELAST

Nu de Rijksoverheid nadere maatregelen heeft afgekondigd vervallen ook alle catechisaties, clubs, verenigingen en kringen.

Hierover is overleg geweest met huisartsen en de burgemeester.