zondagsschool thema: de Sterkste Leeuw

Ook op zondag 19 april na Pasen biedt zondagsschool 'Het Levende Water' een vertelling aan. Het thema is: 'de Sterkste Leeuw.' Voor de verwerking kan gekozen worden uit kleurplaten, een werkje, of het maken van een kijkdoos.

Vertelling:

Download hieronder het werkje, figuren voor het maken van een kijkdoos of een kleurplaat.

Voorbeeld hoe het werkje er uit kan komen te zien:

fadeMeditatie tijdens de corona crisis

Met betrekking tot de meditaties op woensdag heeft de kerkenraad aansluiting gezocht met enkele gemeentes van de Christelijk Gereformeerde Kerken.

Op woensdag 15 april om 20:00 uur hoopt ds. H. Korving via livestream een inleiding te houden over het thema: Christelijke Hoop in deze tijd. Na deze inleiding hebben gemeenteleden gelegenheid om vragen te stellen. Dit kan door op de website www.maranatha-urk.nl een vraag in te sturen, die daarna in panelformatie behandeld zal worden.

Het bezinningsmoment zal ongeveer een uur duren.

De livestream is te benaderen via de website: www.maranatha-urk.nl of rechtstreeks op https://www.youtube.com/channel/UCgc2L3pxJU8de9xk_6IMMvQ
De volgende meditaties zullen achtereenvolgens gehouden worden door de predikanten:


Ds. H. Polinder
Ds. J. van Vulpen
Ds. W.P. Emaus
Ds. J.W. Wüllschleger (Zeewolde)
Ds. A. Versluis (Ede)

Paasvertelling van de zondagsschool

Vanwege de Coronacrisis is er al weken geen zondagsschool. Dat is heel erg jammer. Toch willen we als zondagsschool de blijde boodschap van Pasen doorgeven. Luister maar naar de vertelling en kies daarna een mooie verwerking. Je kan een werkje maken of een kruiswoordpuzzel invullen