CORANAVIRUS UPDATE 25 MAART

Er is op dit moment verwarring omtrent de duur van de maandag jl. afgekondigde maatregelen en welke consequenties e.e.a. voor onze gemeente heeft. Vandaag is er een overleg met minister Grapperhaus, dat duidelijkheid moet verschaffen.

Vanavond zullen wij als moderamen bijeenkomen om te kijken wat de impact van de nieuwe maatregelen voor ons als gemeente is. Vooruitlopend hierop komt de gebedssamenkomst, die voor vanavond gepland stond, te vervallen.

CORONA UPDATE 24 maart

Gisteren zijn door de overheid nieuwe maatregelen uitgevaardigd met betrekking tot de bestrijding van he Coronavirus. De impact van deze maatregelen is ook onze gemeente heel groot. Kerkdiensten kunnen tot 1 juni alleen nog in de kleinst mogelijke eenheid worden gehouden, dus waarschijnlijk alleen nog met een predikant en een enkel kerkenraadslid. 

Morgen is er een overleg met minister Grapperhaus waarin deze verder duidelijk zal maken wat de consequenties van een en ander voor de kerken zijn. Zodra dat duidelijk is, zullen nieuwe richtlijnen en adviezen op de site geplaatst worden.

Collecten

Een flink deel van de inkomsten van de kerk wordt normaal gesproken ingezameld via de collecten in de eredienst. Dat vanwege de maatregelen m.b.t het coronavirus de directe opbrengsten tijdens de collecten sterk terugvallen mag duidelijk zijn.

Diverse gemeenteleden hebben daarom gevraagd of zij hun financiële bijdrage voor de collecte ook digitaal kunnen overmaken. Helaas is dit voor komende zondag nog niet mogelijk.

Wel kan de collecte middels bankoverschrijving worden overgemaakt naar bankrekening: 

NL62RABO0386545200 t.n.v. CvK Hervormde Gemeente De Bron o.v.v. Collecte 22-3-2020.

Van harte aanbevolen.