Ambtsdragersverkiezingen

Aan het eind van dit jaar meerdere kerkenraadsleden aftredend.

Afredend en herkiesbaar zijn:

 • Ouderling Hermar Bom

 • Jeugdouderling Jan Post

 • Ouderling-kerkrentmeester Reinier Koert Bakker

 • Diaken Joos de Ridder

Afredend en niet herkiesbaar zijn:

 • Ouderling Hendrik de Boer

 • Ouderling Teun Klaas Ras

 • Diaken Willem van Urk

Gemeente app is live!!!

De app van onze gemeente is klaar voor gebruik! De app is te vinden in de App Store/Play Store onder de naam ‘Hervormde gemeente De Bron Urk’.

gemeente app

Het doel van de app is:

 • Onderlinge betrokkenheid vergroten.
 • Onderlinge communicatie laagdrempeliger maken.
 • Ondersteunen van kringen, commissie en groepen doordat eigen groepen aangemaakt kunnen worden.
 • Eenvoudig, snel en betrouwbaar kunnen geven aan collecte doelen.

vurig boeket - houd het vuur brandend!

borreltas thumb