Corona update 23-11-2020

Het besluit van twee weken geleden om af te schalen namen we in de verwachting dat dit voor twee weken zou zijn, waarna we opnieuw de situatie zouden beoordelen. Alhoewel de landelijke cijfers een dalende tendens laten zien, is de situatie op Urk echter nog dusdanig dat de plaatselijke situatie nog steeds gekwalificeerd kan worden als zeer ernstig. De afgelopen week was er zelfs sprake van een brandhaard in onze dorpsgemeenschap.

Deze situatie en ook een dringend appel vanuit de plaatselijke gemeente roepen ons allemaal als gemeenteleden op om onze verantwoordelijkheid te nemen. Voor de bescherming van onszelf en onze naaste is het nodig dat we de regels en de adviezen zo goed als mogelijk opvolgen. Niet alleen in de kerkgebouwen maar juist ook in de persoonlijke sferen bij familie en vrienden.

Daarom hebben wij als kerkenraad besloten om met ingang van 18 november de huidige maatregelen met twee weken te verlengen, te weten:

  • Het aantal kerkgangers blijft afgeschaald.
  • De vergaderingen van de vrouwen-en mannenverenigingen kunnen helaas nog niet doorgaan.
  • Huis-en pastorale bezoeken worden gewoon afgelegd.
  • Catechese en clubs kunnen gewoon doorgaan.
  • De door de RIVM gestelde maatregelen worden hierbij strikt nageleefd.

Begin december zullen wij de situatie dan opnieuw bezien. Ook met het oog op het voor D.V. zondag 13 december 2020 te vieren Heilig Avondmaal.

We roepen u en jou op om deze dingen bij de Heere in het gebed neer te (blijven) leggen.

Met broederlijke groet,

Uw en jullie kerkenraad

 

Bonensoep & Snert actie

Doe mee met de Bonensoep & Snert actievan de Hervormde Gemeente 'De Bron' naar recept van chefkok Louw van 't Irene. borreltas thumb

Bestellen kan via Marja Kaptein via whatsapp op
06-11160942
Graag contant betalen bij afhalen

23:nov

Bestellen kan t/m 23 november                                                                                                                                                             

27:nov

Uw bestelling kan opgehaald worden in het 'Irene' van 16:00 en 18:00

Corona update 06-11-2020

Het aanscherpen van de maatregelen is voor ons al kerkenraad reden geweest om ons te beraden op de huidige situatievan het gemeenteleven. Want alhoewel de landelijke cijfers op dit moment een dalende tendens te zien geven qua besmettingen is dit op Urk absoluut niet het geval.

Deze ernstige situatie op ons dorp is onderstreept door een brief van de Veiligheidsregio en van de burgemeester van Urk waarin zij ons als kerk dringend vragen om de groepsgrote in de eredienst verder te beperken. Ook wordt de noodzaak tot het verder terugbrengen van het aantal kerkgangers geadviseerd door de plaatselijke huisartsen. Ter info: van 48 besmettingen per 100.000 inwoners in week 42 ging het naar 159 besmettingen in week 43. Deze negatieve trend zet zich door. Het actuele aantal besmettingen is 404 per 100.000 inwoners! De situatie op Urk is zeer ernstig.

Gezien bovenstaande heeft de kerkenraad met pijn in het hart het volgende besloten:

  1. Het aantal kerkgangers zal met ingang van zondag 8 november 2020 voor de komende twee weken verder worden afgeschaald.
  2. De vergaderingen van de vrouwen-en mannenverenigingen worden met ingang van donderdag 5 november 2020 voor twee weken opgeschort.
  3. Huis-en pastorale bezoeken worden gewoon afgelegd. Hierbij worden de RIVM-regels strikt in acht genomen.
  4. Catechese en clubs kunnen gewoon doorgaan.

De kerkenraad roept alle gemeenteleden op om serieus de RIVM-regels na te leven. Niet alleen tijdens activiteiten van de kerk, maar ook in de rest van het (dagelijkse) leven. Juist als christenen zijn we geroepen om deze maatregelen strikt na te leven als uiting van naastenliefde, de roeping om de overheid te gehoorzamen en de verantwoordelijkheid om onszelf en een ander niet nodeloos in gevaar te brengen.

Zoals gezegd blijven de onder 1. en 2. genoemde maatregelen twee weken van kracht. Daarna zal de kerkenraad de situatie opnieuw bezien. Met u en jou bidden wij om verbetering van de situatie om zo straks met meer broeders en zusters, ouderen, jongeren en kinderen in de dienst aanwezig te kunnen zijn. Om zo samen met de hele gemeente de woorden van Psalm 116 vers 10 te kunnen en mogen zingen:

Ik zal Uw naam met dankerkentenis
Verheffen, U al mijn geloften brengen;
'k Zal liefd' en lof voor U ten offer mengen,
In 't heiligdom, waar 't volk vergaderd is.

Laten wij de Heere daar als gemeente, jong en oud, met verlangen in het hart smekend om bidden.

Uw kerkenraad