Pasen en Corona

Ter bemoediging en bezinning plaatsen wij hieronder een aantal artikelen uit het paasnummer van de Waarheidsvriend, die raken aan/gaan over de coronacrisis.

Bezinningsmoment door de week

Vanuit de gemeente kwam de vraag naar een moment van bezinning, meditatie, verootmoediging en/of toerusting in deze verwarrende en bezorgde tijd.

De kerkenraad ziet de geestelijke waarde in van deze door-de-weekse momenten om in deze tijd van crisis en hectiek stil te staan bij wat God door Zijn Woord tot ons te zeggen heeft.

Zolang de crisis duurt zal er op woensdagavond van 19.30 tot 20.00 uur door ds. W.P. Emaus een meditatie gehouden worden, die via de livestreams mee te beleven is.

zondagsschool en corona (5 april 2020)

Vanwege de Coronacrisis is er helaas geen zondagsschool. Wel kunt u als ouders thuis het verhaal van de zondagsschool aan uw kinderen vertellen. De Bond van Hervormde Zondagsscholen stelt de verhalen van de methode hiervoor beschikbaar. Die kunt u hier downloaden. De vertelschets begint op pagina 5.