vurig boeket - houd het vuur brandend!

borreltas thumb

Quizavond voorjaarsvakantie

In de voorjaarsvakantie houden we een quizavond voor het hele gezin! We nodigen iedereen uit om hier aan deel te nemen. Er zullen allerlei onderwerpen aan bod komen zoals: Bijbelse geschiedenis, kerkgeschiedenis en vragen over de gemeente. Het belooft een leuke avond te worden waarbij jij of jouw gezin misschien wel in de prijzen valt.

D.V. donderdag 25 februari gaan we om 19:30 starten.
De quiz zal uitgezonden worden via de livestream op het youtube-kanaal van de Bron. Om deel te nemen installeer je de Kahoot-app of ga je naar www.kahoot.it. Daar voer je de pincode in die je doorkrijgt via de livestream en daar krijg je nadere instructies.

Corona update 23-11-2020

Het besluit van twee weken geleden om af te schalen namen we in de verwachting dat dit voor twee weken zou zijn, waarna we opnieuw de situatie zouden beoordelen. Alhoewel de landelijke cijfers een dalende tendens laten zien, is de situatie op Urk echter nog dusdanig dat de plaatselijke situatie nog steeds gekwalificeerd kan worden als zeer ernstig. De afgelopen week was er zelfs sprake van een brandhaard in onze dorpsgemeenschap.

Deze situatie en ook een dringend appel vanuit de plaatselijke gemeente roepen ons allemaal als gemeenteleden op om onze verantwoordelijkheid te nemen. Voor de bescherming van onszelf en onze naaste is het nodig dat we de regels en de adviezen zo goed als mogelijk opvolgen. Niet alleen in de kerkgebouwen maar juist ook in de persoonlijke sferen bij familie en vrienden.

Daarom hebben wij als kerkenraad besloten om met ingang van 18 november de huidige maatregelen met twee weken te verlengen, te weten:

  • Het aantal kerkgangers blijft afgeschaald.
  • De vergaderingen van de vrouwen-en mannenverenigingen kunnen helaas nog niet doorgaan.
  • Huis-en pastorale bezoeken worden gewoon afgelegd.
  • Catechese en clubs kunnen gewoon doorgaan.
  • De door de RIVM gestelde maatregelen worden hierbij strikt nageleefd.

Begin december zullen wij de situatie dan opnieuw bezien. Ook met het oog op het voor D.V. zondag 13 december 2020 te vieren Heilig Avondmaal.

We roepen u en jou op om deze dingen bij de Heere in het gebed neer te (blijven) leggen.

Met broederlijke groet,

Uw en jullie kerkenraad