Historie

Kerkbode

De gemeente bestaat sinds 1980 als Hervormde Deelgemeente "De Bron" te Urk. Aan haar basis ligt de uittreding van een groot aantal leden uit de plaatselijke Gereformeerde Kerk in het jaar 1975. Verreweg het grootste deel daarvan is indertijd "doorgestroomd" naar een nieuw gestichte Christelijke Gereformeerde Kerk. Bij het overgebleven restant hebben zich leden gevoegd en kerkgangers uit de Hervormde Evangelisatie "Elim" alsook diverse leden van andere plaatselijke kerkelijke gemeenschappen.

Uiteindelijk is het geheel uitgelopen op de stichting van de Hervormde Deelgemeente "De Bron". De gemeente ontving haar eerste predikant in 1982 in de persoon van dr. C.A. Tukker. Vervolgens is zij gediend door ds. A.W. van der Plas terwijl vanaf 1993 ds. A. Beens predikant van de gemeente was tot aan 1997 toe. Vanaf die tijd tot aan september 2002 heeft ds. J.R. Volk onze gemeente gediend. Sinds 2008 dient  Ds. P. van der Kraan onze gemeente.

Door dat op 12 december 2003 de PKN een feit werd en dat op 1 mei gestalte kreeg is onze gemeente gescheurd en verdeeld geraakt. Een gedeelte van onze gemeente kerkt van 1 mei 2004 onder de Hersteld Hervormde Kerk in de Moriakerk (kerkgebouw De Ark), terwijl de rest die overgebleven is, kerkt in haar eigen gebouw.

De Hervormde Deelgemeente "De Bron" rekende zich tot de modaliteit van de Gereformeerde Bond in de Nederlandse Hervormde Kerk. Nu is zij een hervormde gemeente binnen de PKN, die zich nog steeds rekent tot de Gereformeerde Bond in de Nederlandse Hervormde Kerk en zich verwant weet met de zgn. Convenant-Gemeenten.

afbeelding: jaargang 1, editie 1 van de kerkbode uitgaande van de Hervormd Buitengewone Wijkgemeente De Bron. Klik op de afbeelding om dit eerste kerkblad te lezen

 

Onze Grondleggers

 

fadeHier een foto van enkele mannen van het eerste uur, bij het slaan van de eerste paal voor de uitbreiding van het kerkgebouw.