Preekarchief: 2019

Titel Schriftgedeelte Spreker Datum
Middagdienst 31-12-2019 (Oudejaarsdienst) Genesis 7
Matteüs 24:36-44
Ds. W.P. Emaus dinsdag 31 december 2019
Morgendienst 31-12-2019 (Dankdagdienst) 2Koningen 6:24-7:20 Ds. W.P. Emaus dinsdag 31 december 2019
Middagdienst 29-12-2019 Johannes 1:1-18 Prop. C. Bakker zondag 29 december 2019
Morgendienst 29-12-2019 Lukas 2:25-35 Ds. M. Baan zondag 29 december 2019
Morgendienst 26-12-2019 (2e kerstdag) 2Korintiërs 8:1-15
Filippenzen 2:1-11
Ds. W.P. Emaus donderdag 26 december 2019
Middagdienst 25-12-2019 (1e kerstdag) Hebreeën 2 Ds. J. Geene, Katwijk woensdag 25 december 2019
Morgendienst 25-12-2019 (1e kerstdag) Lukas 2:1-20 Ds. W.P. Emaus woensdag 25 december 2019
Middagdienst 22-12-2019 Maleachi 4:1-6
Lukas 1:67-80
Ds. W.P. Emaus zondag 22 december 2019
Morgendienst 22-12-2019 1Koningen 18:41-46
Ezechiël 34:24-31
Romeinen 8:18-30
Ds. A. Simons zondag 22 december 2019
Middagdienst 15-12-2019 Lukas 18:1-8 Ds. P. Vermeer zondag 15 december 2019
Morgendienst 15-12-2019 Matteüs 1:1-17 Ds. H. Polinder zondag 15 december 2019
Middagdienst 08-12-2019 (Nabetrachting Heilig Avondmaal) Efeziërs 2:1-10
Jakobus 2:14-26
Ds. W.P. Emaus zondag 08 december 2019
Morgendienst 08-12-2019 (Heilig Avondmaal) Jakobus 2:1-13 Ds. W.P. Emaus zondag 08 december 2019
Middagdienst 01-12-2019 Habakuk 3:1-19
Romeinen 8:31-39
Ds. A. Vonk zondag 01 december 2019
Morgendienst 01-12-2019 Jakobus 2:1-13 Ds. W.P. Emaus zondag 01 december 2019
Middagdienst 24-11-2019 (Bediening Heilige Doop) Jakobus 1:19-27
1Johannes 2:12-17
Ds. W.P. Emaus zondag 24 november 2019
Morgendienst 24-11-2019 Johannes 10:7-18
Efeziërs 1:1-14
Dordtse Leerregels hoofdstuk 2 - Artikel 8 t/m 9
Ds. W.P. Emaus zondag 24 november 2019
Middagdienst 17-11-2019 Romeinen 8:28-39 Ds. A.L. van Zwet zondag 17 november 2019
Morgendienst 17-11-2019 Jakobus 1:19-27 Ds. W.P. Emaus zondag 17 november 2019
Middagdienst 10-11-2019 Lukas 14:15-24
Efeziërs 2:1-10
Dordtse Leerregels hoofdstuk 2 - Artikel 6 t/m 7
Ds. W.P. Emaus zondag 10 november 2019