Preekarchief: 2020

Titel Schriftgedeelte Spreker Datum
Middagdienst 26-01-2020 Lukas 19:1-10
Galaten 2:16-21
Ds. A. Simons zondag 26 januari 2020
Morgendienst 26-01-2020 Romeinen 2:1-11
Jakobus 2:1-13
Ds. W.P. Emaus zondag 26 januari 2020
Middagdienst 19-01-2020 Efeziërs 2:1-10
Dordtse Leerregels hoofdstuk 3 & 4 - Artikel 1 t/m 6
Ds. W.P. Emaus zondag 19 januari 2020
Morgendienst 19-01-2020 Lukas 5:27-39 Ds. W.P. Emaus zondag 19 januari 2020
Middagdienst 12-01-2020 Ezechiël 1:1-10 Prop. J.K. Abbink zondag 12 januari 2020
Morgendienst 12-01-2020 Matteüs 4:12-22 Ds. W.P. Emaus zondag 12 januari 2020
Middagdienst 05-01-2019 Psalmen 4 Ds. M. Krooneman zondag 05 januari 2020
Morgendienst 05-01-2020 Genesis 17:9-14
Lukas 2:21-24
Ds. A.D. Goijert, Nijkerk zondag 05 januari 2020
Morgendienst 01-01-2020 (Nieuwjaarsdag) Genesis 8:1-19 Ds. W.P. Emaus woensdag 01 januari 2020