Preekarchief: 2021

Titel Schriftgedeelte Spreker Datum
Morgendienst 05-04-2021 (tweede paasdag) Markus 16:1-8
Johannes 20:1-10
Ds. W.P. Emaus maandag 05 april 2021
Middagdienst 04-04-2021 (eerste Paasdag) Matteüs 24:4-8
Matteüs 24:25-35
Ds. W.P. Emaus zondag 04 april 2021
Morgendienst 04-04-2021 (eerste Paasdag) Markus 15:42-16:8 Ds. W.P. Emaus zondag 04 april 2021
Avonddienst 02-04-2021 (Goede Vrijdag) Johannes 19:28-42
Romeinen 6:1-14
Ds. W.P. Emaus vrijdag 02 april 2021
Morgendienst 02-04-2021 (Goede Vrijdag) Lukas 19:1-18
1Korintiërs 1:10-2:2
Ds. M. van Kooten vrijdag 02 april 2021
Middagdienst 28-03-2021 (doopdienst) Lukas 23:33-43 Ds. W.P. Emaus zondag 28 maart 2021
Morgendienst 28-03-2021 Deuteronomium 27:11-26
Galaten 3:10-13
HC vraag en antwoord 9 t/m 11
Ds. W.P. Emaus zondag 28 maart 2021
Middagdienst 21-03-2021 Matteüs 27:33-44 Ds. A. Vonk zondag 21 maart 2021
Morgendienst 21-03-2021 Matteüs 4:1-11
Matteüs 27:33-44
Ds. W.P. Emaus zondag 21 maart 2021
Middagdienst 14-03-2021 (Heilig Avondmaal) Jesaja 52:13-53:7 Ds. W.P. Emaus zondag 14 maart 2021
Morgendienst 14-03-2021 (Heilig Avondmaal) Jesaja 52:13-53:7 Ds. W.P. Emaus zondag 14 maart 2021
Middagdienst 07-03-2021 1Petrus 1:13-25 Ds. G. Herwig zondag 07 maart 2021
Morgendienst 07-02-2021 (voorbereiding Heilig Avondmaal) Jesaja 52:13-53:7 Ds. W.P. Emaus zondag 07 maart 2021
Middagdienst 28-02-2021 Markus 14:27-52 Ds. A.J. van Herik zondag 28 februari 2021
Morgendienst 28-02-2021 Galaten 6:11-18
Filippenzen 3:17-21
Ds. G. Herwig zondag 28 februari 2021
Middagdienst 21-02-2021 Efeziërs 6:10-20
Lukas 22:31-34
Ds. E. v.d. Noort zondag 21 februari 2021
Morgendienst 21-02-2021 Genesis 3:14-24 Prop. A.R. van Asselt zondag 21 februari 2021
Middagdienst 14-02-2021 Romeinen 5:12-21
HC vraag en antwoord 6 t/m 8
Ds. W.P. Emaus zondag 14 februari 2021
Morgendienst 14-02-2021 Markus 9:1-9
2Petrus 1:16-19
Ds. A.L. van Zwet zondag 14 februari 2021
Middagdienst 07-02-2021 Genesis 28:10-22
Johannes 1:35-52
Ds. W.P. Emaus zondag 07 februari 2021