Preekarchief: 2021

Titel Schriftgedeelte Spreker Datum
Middagdienst 22-08-2021 (doopdienst) 2Kronieken 17:1-6 Ds. W.P. Emaus zondag 22 augustus 2021
Morgendienst 22-08-2021 Romeinen 10:1-17
HC vraag en antwoord 21 t/m 22
Ds. W.P. Emaus zondag 22 augustus 2021
Middagdienst 15-08-2021 Matteüs 24:36-51 Ds. J. Blom, Ridderkerk zondag 15 augustus 2021
Morgendienst 15-08-2021 Jona 3
Lukas 11:29-33
Ds. J. Blom, Ridderkerk zondag 15 augustus 2021
Middagdienst 08-08-2021 Genesis 48
Hebreeën 11:21
Ds. W.G. Hulsman zondag 08 augustus 2021
Morgendienst 08-08-2021 Psalmen 22
Hebreeën 5:5-10
Ds. J. Brouwer zondag 08 augustus 2021
Middagdienst 01-08-2021 2Koningen 17:1-6
Handelingen 11:19-24
Prop. J.K. Abbink zondag 01 augustus 2021
Morgendienst 01-08-2021 1Kronieken 28:1-21
Hosea 14:1-6
Prop. J.K. Abbink zondag 01 augustus 2021
Middagdienst 25-07-2021 Genesis 3:1-8
Matteüs 4:1-11
Ds. P. Vermeer zondag 25 juli 2021
Morgendienst 25-07-2021 Genesis 43:23-44:17 Ds. T. Beekman zondag 25 juli 2021
Middagdienst 18-07-2021 Hosea 2:15-19
Johannes 17:1-5
HC vraag en antwoord 21
Ds. W.P. Emaus zondag 18 juli 2021
Morgendienst 18-07-2021 Lukas 18:9-17 Ds. W.P. Emaus zondag 18 juli 2021
Middagdienst 11-07-2021 Johannes 3:1-14
Romeinen 5:12-21
HC vraag en antwoord 20
Ds. W.P. Emaus zondag 11 juli 2021
Morgendienst 11-07-2021 Lukas 18:1-14 Ds. W.P. Emaus zondag 11 juli 2021
Middagdienst 04-07-2021 Genesis 11:27-12:5 Ds. J. Geene, Katwijk zondag 04 juli 2021
Morgendienst 04-07-2021 Lukas 15:1-7
Lukas 19:1-10
Ds. W.P. Emaus zondag 04 juli 2021
Middagdienst 27-06-2021 (doopdienst) Matteüs 13:24-43 Ds. W.P. Emaus zondag 27 juni 2021
Morgendienst 27-06-2021 Lukas 24:36-49
1Korintiërs 1:17-31
HC vraag en antwoord 16 t/m 19
Ds. W.P. Emaus zondag 27 juni 2021
Middagdienst 20-06-2021 Lukas 8:1-15 Ds. W.P. Emaus zondag 20 juni 2021
Morgendienst 20-06-2021 Exodus 28:31-35
Hooglied 4:7-16
Ds. J.R. Volk zondag 20 juni 2021