Preekarchief: 2023

Titel Schriftgedeelte Spreker Datum
Middagdienst 12-03-2023 (nabetrachting Heilig Avondmaal) Exodus 12:18-28
1Korintiërs 5
Ds. W.P. Emaus zondag 12 maart 2023
Morgendienst 12-03-2023 (viering Heilig Avondmaal) Exodus 12:1-17 Ds. W.P. Emaus zondag 12 maart 2023
Middagdienst 05-03-2023 Exodus 25:16-22
2Korintiërs 5:10-21
Ds. A.L. van Zwet zondag 05 maart 2023
Morgendienst 05-03-2023 (voorbereiding Heilig Avondmaal) Lukas 22:14-23
Hebreeën 10:1-25
Ds. W.P. Emaus zondag 05 maart 2023
Middagdienst 26-02-2023 Matteüs 17:1-9
2Petrus 1:16-21
Ds. P. Vermeer zondag 26 februari 2023
Morgendienst 26-02-2023 Exodus 12:1-14
Johannes 11:39-57
Ds. A.A.W. Boon zondag 26 februari 2023
Middagdienst 19-02-2023 (Doopdienst) Lukas 9:18-27 Ds. W.P. Emaus zondag 19 februari 2023
Morgendienst 19-02-2023 Handelingen 16:11-34
Romeinen 10:4-15
HC vraag en antwoord 65
Ds. W.P. Emaus zondag 19 februari 2023
Middagdienst 12-02-2023 Lukas 18:18-30
Efeziërs 2:1-10
HC vraag en antwoord 62 t/m 64
Ds. W.P. Emaus zondag 12 februari 2023
Morgendienst 12-02-2023 Handelingen 13:1-3
Handelingen 13:13-16
Ds. A.D. Goijert, Nijkerk zondag 12 februari 2023
Middagdienst 08-02-2023 (Biddag) Lukas 12:13-34
1Petrus 5:5-9
Ds. W.P. Emaus woensdag 08 februari 2023
Morgendienst 08-02-2023 (Biddag) 2Koningen 6:8-23
Matteüs 5:43-48
Ds. W.P. Emaus woensdag 08 februari 2023
Middagdienst 05-02-2023 Lukas 8:19-26 Ds. J.A. Mol zondag 05 februari 2023
Morgendienst 05-02-2023 Hooglied 7:1-9 Ds. F. Pierik zondag 05 februari 2023
Middagdienst 29-01-2023 (doopdienst) Genesis 17:1-14
Kolossenzen 2:4-15
Ds. W.P. Emaus zondag 29 januari 2023
Morgendienst 29-01-2023 Numeri 21:4-9
Johannes 3:14-21
HC vraag en antwoord 61
Ds. W.P. Emaus zondag 29 januari 2023
Middagdienst 22-01-2023 Matteüs 8:23-27 Ds. H. Westerhout zondag 22 januari 2023
Morgendienst 22-01-2023 Matteüs 6:1-24
1Timoteüs 6:3-21
Ds. W.P. Emaus zondag 22 januari 2023
Middagdienst 15-01-2023 Romeinen 3:19-4:8
Romeinen 4:20-5:2
HC vraag en antwoord 59 t/m 60
Ds. W.P. Emaus zondag 15 januari 2023
Morgendienst 15-01-2023 Matteüs 6:1-18 Ds. W.P. Emaus zondag 15 januari 2023