Kerkdienst Gemist

Titel Schriftgedeelte Spreker Datum
Morgendienst 13-03-2022 (Heilig Avondmaal) 1Korintiërs 11:17-26 Ds. W.P. Emaus zondag 13 maart 2022
Middagdienst 06-03-2022 Markus 15:1-15 Ds. K.H. Bogerd zondag 06 maart 2022
Morgendienst 06-03-2022 (voorbereiding Heilig Avondmaal) 1Korintiërs 11:17-34 Ds. W.P. Emaus zondag 06 maart 2022
Middagdienst 27-02-2022 Matteüs 12:1-8 Prop. A.R. van Asselt zondag 27 februari 2022
Morgendienst 27-02-2022 Matteüs 6:16-18
Lukas 5:27-39
Ds. W.P. Emaus zondag 27 februari 2022
Middagdienst 20-02-2022 Genesis 49 Ds. M. Messemaker zondag 20 februari 2022
Middagdienst 13-02-2022 2Samuel 12:1-7
Psalmen 51:1-14
Ds. A.D. Goijert, Nijkerk zondag 13 februari 2022
Morgendienst 13-02-2022 Matteüs 1:18-25
Johannes 1:1-18
HC vraag en antwoord 35 t/m 36
Ds. W.P. Emaus zondag 13 februari 2022
Morgendienst 20-02-2022 Markus 5:1-20 Ds. D.J. Budding zondag 13 februari 2022
Middagdienst 09-02-2022 (Biddag) Daniël 9 Ds. W.P. Emaus woensdag 09 februari 2022
Morgendienst 09-02-2022 (Biddag) Daniël 6 Ds. W.P. Emaus woensdag 09 februari 2022
Middagdienst 06-02-2022 Daniël 9:4-9
2Tessalonicenzen 3:1-6
Ds. M. Aangeenbrug zondag 06 februari 2022
Morgendienst 06-02-2022 Lukas 4:31-44 Ds. W.P. Emaus zondag 06 februari 2022
Middagdienst 30-01-2022 Filippenzen 2:1-11
1Petrus 1:13-25
HC vraag en antwoord 33 t/m 34
Ds. W.P. Emaus zondag 30 januari 2022
Morgendienst 30-01-2022 Lukas 4:1-13
Efeziërs 6:10-20
Ds. W.P. Emaus zondag 30 januari 2022
Middagdienst 23-01-2022 Lukas 5:1-11 Ds. A.A.W. Boon zondag 23 januari 2022
Morgendienst 23-01-2022 Lukas 2:39-52
Hebreeën 4:14-16
Ds. W.P. Emaus zondag 23 januari 2022
Middagdienst 16-01-2022 Matteüs 26:57-68
Galaten 4:1-7
HC vraag en antwoord 33
Ds. W.P. Emaus zondag 16 januari 2022
Morgendienst 16-01-2022 (Bevestiging Ambstdragers) Lukas 2:39-52 Ds. W.P. Emaus zondag 16 januari 2022
Middagdienst 09-01-2022 Matteüs 2:13-21
Jeremia 31:15-20
Prop. J.J. van der Meulen zondag 09 januari 2022