Kerkdienst Gemist

Titel Schriftgedeelte Spreker Datum
Morgendienst 02-02-2020 Handelingen 16:1-8
Lukas 8:4-15
Dordtse Leerregels hoofdstuk 3 & 4 - Artikel 7 t/m 10
Ds. W.P. Emaus zondag 02 februari 2020
Middagdienst 26-01-2020 Lukas 19:1-10
Galaten 2:16-21
Ds. A. Simons zondag 26 januari 2020
Morgendienst 26-01-2020 Romeinen 2:1-11
Jakobus 2:1-13
Ds. W.P. Emaus zondag 26 januari 2020
Middagdienst 19-01-2020 Efeziërs 2:1-10
Dordtse Leerregels hoofdstuk 3 & 4 - Artikel 1 t/m 6
Ds. W.P. Emaus zondag 19 januari 2020
Morgendienst 19-01-2020 Lukas 5:27-39 Ds. W.P. Emaus zondag 19 januari 2020
Middagdienst 12-01-2020 Ezechiël 1:1-10 Prop. J.K. Abbink zondag 12 januari 2020
Morgendienst 12-01-2020 Matteüs 4:12-22 Ds. W.P. Emaus zondag 12 januari 2020
Middagdienst 05-01-2019 Psalmen 4 Ds. M. Krooneman zondag 05 januari 2020
Morgendienst 05-01-2020 Genesis 17:9-14
Lukas 2:21-24
Ds. A.D. Goijert, Nijkerk zondag 05 januari 2020
Morgendienst 01-01-2020 (Nieuwjaarsdag) Genesis 8:1-19 Ds. W.P. Emaus woensdag 01 januari 2020
Middagdienst 31-12-2019 (Oudejaarsdienst) Genesis 7
Matteüs 24:36-44
Ds. W.P. Emaus dinsdag 31 december 2019
Morgendienst 31-12-2019 (Dankdagdienst) 2Koningen 6:24-7:20 Ds. W.P. Emaus dinsdag 31 december 2019
Middagdienst 29-12-2019 Johannes 1:1-18 Prop. C. Bakker zondag 29 december 2019
Morgendienst 29-12-2019 Lukas 2:25-35 Ds. M. Baan zondag 29 december 2019
Morgendienst 26-12-2019 (2e kerstdag) 2Korintiërs 8:1-15
Filippenzen 2:1-11
Ds. W.P. Emaus donderdag 26 december 2019
Middagdienst 25-12-2019 (1e kerstdag) Hebreeën 2 Ds. J. Geene, Katwijk woensdag 25 december 2019
Morgendienst 25-12-2019 (1e kerstdag) Lukas 2:1-20 Ds. W.P. Emaus woensdag 25 december 2019
Middagdienst 22-12-2019 Maleachi 4:1-6
Lukas 1:67-80
Ds. W.P. Emaus zondag 22 december 2019
Morgendienst 22-12-2019 1Koningen 18:41-46
Ezechiël 34:24-31
Romeinen 8:18-30
Ds. A. Simons zondag 22 december 2019
Middagdienst 15-12-2019 Lukas 18:1-8 Ds. P. Vermeer zondag 15 december 2019