Kerkdiensten

Elke zondag worden er twee erediensten gehouden: 's morgens om 10:00 uur en 's middags om 17:00 uur (tenzij anders vermeld).
Iedere eerste zondag van de maand is er gelegenheid om elkaar rond een kopje koffie te ontmoeten. Leden en gasten zijn hierbij van harte uitgenodigd.

Op kerkelijke feestdagen kan de aanvangstijd afwijken, hiervoor verwijzen wij u graag naar het preekrooster. Centraal in de diensten staat de verkondiging van het Woord van God. U bent van harte uitgenodigd deze diensten te bezoeken!

Liturgie

De diensten worden vormgegeven volgens een klassieke gereformeerde liturgie. Binnen de eredienst wordt de Statenvertaling gehanteerd. Ten aanzien van het gebruik van de Herziene Statenvertaling binnen de eredienst zal de komende tijd worden bezonnen. 

Bijzondere diensten

Gedurende het jaar worden een aantal diensten met een bijzondere aard gehouden. Gedurende het jaar worden circa 3 diensten voor andersbegaafden georganiseerd. Ieder kwartaal wordt een dienst gehouden speciaal gericht op de asielzoekers welke op Urk en in de Noordoostpolder worden opgevangen. Deze diensten kennen een aangepaste liturgie met simultaanvertaling van het gesproken woord.