Kinderoppas

In de middagdienst is kinderoppas aanwezig. Tevens wordt kinderoppas aangeboden bij de voorbereidingsdiensten en de Avondmaalsvieringen. De kinderen worden opvangen in de creche welke te bereiken is via de achteringang van onze kerk.

Zie onderstaande link voor het oppasrooster:

Oppas Rooster