Kerkdienst Gemist

Titel Schriftgedeelte Spreker Datum
Middagdienst 08-12-2019 (Nabetrachting Heilig Avondmaal) Efeziërs 2:1-10
Jakobus 2:14-26
Ds. W.P. Emaus zondag 08 december 2019
Morgendienst 08-12-2019 (Heilig Avondmaal) Jakobus 2:1-13 Ds. W.P. Emaus zondag 08 december 2019
Middagdienst 01-12-2019 Habakuk 3:1-19
Romeinen 8:31-39
Prop. A. Vonk zondag 01 december 2019
Morgendienst 01-12-2019 Jakobus 2:1-13 Ds. W.P. Emaus zondag 01 december 2019
Middagdienst 24-11-2019 (Bediening Heilige Doop) Jakobus 1:19-27
1Johannes 2:12-17
Ds. W.P. Emaus zondag 24 november 2019
Morgendienst 24-11-2019 Johannes 10:7-18
Efeziërs 1:1-14
Dordtse Leerregels hoofdstuk 2 - Artikel 8 t/m 9
Ds. W.P. Emaus zondag 24 november 2019
Middagdienst 17-11-2019 Romeinen 8:28-39 Ds. A.L. van Zwet zondag 17 november 2019
Morgendienst 17-11-2019 Jakobus 1:19-27 Ds. W.P. Emaus zondag 17 november 2019
Middagdienst 10-11-2019 Lukas 14:15-24
Efeziërs 2:1-10
Dordtse Leerregels hoofdstuk 2 - Artikel 6 t/m 7
Ds. W.P. Emaus zondag 10 november 2019
Morgendienst 10-11-2019 Romeinen 11:25-36
1Korintiërs 2:6-16
Ds. J.R. Volk zondag 10 november 2019
Middagdienst 03-11-2019 2Korintiërs 5:11-21
Dordtse Leerregels hoofdstuk 2 - Artikel 1 t/m 5
Ds. W.P. Emaus zondag 03 november 2019
Morgendienst 03-11-2019 Hebreeën 12:28-13:25 Ds. J. Brouwer zondag 03 november 2019
Middagdienst 27-10-2019 Exodus 13:17-22 Ds. A. Beens zondag 27 oktober 2019
Morgendienst 27-10-2019 Lukas 5:17-32 Ds. M. Baan zondag 27 oktober 2019
Middagdienst 20-10-2019 Deuteronomium 30:15-20
Matteüs 7:13-29
Prop. G.A. van Ginkel zondag 20 oktober 2019
Morgendienst 20-10-2019 Genesis 28:10-22 Ds. R. Veldman zondag 20 oktober 2019
Middagdienst 13-10-2019 (Bediening Heilige Doop) Efeziërs 4:1-16 Ds. W.P. Emaus zondag 13 oktober 2019
Morgendienst 13-10-2019 Daniël 1
Johannes 17:9-19
Ds. W.P. Emaus zondag 13 oktober 2019
Middagdienst 06-10-2019 Openbaring 20 Ds. G. Herwig zondag 06 oktober 2019
Morgendienst 06-10-2019 (belijdenisdienst) Jakobus 1:1-21 Ds. W.P. Emaus zondag 06 oktober 2019